en site fr site ja site日本語

Rechtsgebieden

Van den Heuvel is actief op de volgende rechtsgebieden:

 • Nederlands en Europees Arbeidsrecht
 • Vreemdelingenrecht, de arbeidsrechtelijke aspecten (geen verblijfszaken)
 • Mensenrechten

Op het gebied van Nederlands arbeidsrecht kunt u dienstverlening verwachten betreffende, o.a.:

 • Ontslagzaken (wegens disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding, na twee jaar ziekte, ontslag op staande voet)
 • Beëindigingsovereenkomsten (ofwel vaststellingsovereenkomsten)
 • (Opstellen van) arbeidsovereenkomsten
 • (Wijziging van) arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsomstandigheden
 • Concurrentie/relatiebeding
 • Proeftijdbeding
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Ondernemingsraden
 • Reorganisatie
 • Overgang van Onderneming

In geval van een arbeidsconflict dat leidt tot ontslag, is het verstandig om daarover in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen. Ervaring leert dat partijen in de eerste fase van de procedure vaak niet de juiste keuzen maken, met onnodige escalaties tot gevolg. Goed juridisch advies, begeleiding en bemiddeling kunnen dat voorkomen.

Ons kantoor kan voor u beoordelen of bijvoorbeeld een beëindigingsovereenkomst de beste oplossing is, hoe die eruit moet zien, of de juiste termijnen in acht zijn genomen, welke ontslagvergoeding redelijk is en of die juist is berekend. Dit om te voorkomen dat u daarvoor naar de rechter moet; er zijn immers verschillende manieren om tot een bevredigende oplossing te komen. In het geval dat een minnelijke regeling onmogelijk blijkt, kan ons kantoor desgewenst een rechtszaak voor u starten.

Op het gebied van Europees arbeidsrecht en vreemdelingenrecht kunnen wij u adviseren betreffende de juridische aspecten van arbeidsmigratie en buitenlands werknemerschap: tewerkstellingsvergunningen in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen; de overlap met het verblijfsrecht; wanneer een tewerkstellingsvergunning is vereist en hoe boetes voorkomen of succesvol aangevochten kunnen worden; in geval van grensoverschrijdende arbeid, welk recht van toepassing is op de arbeidsovereenkomst (Nederlands of buitenlands recht) en welke bepalingen gelden ten aanzien van de arbeidsomstandigheden en voorwaarden zoals minimumloon en werktijden, et cetera.

Voor mensenrechten, zie de tab 'MVO en mensenrechten'.